Yazılar

Sayfalar

Astım Hastalığı Nedir?

Sıklıkla öksürüğün eşlik ettiği ve özellikle gece ortaya çıkan ataklarla seyreden nefes darlığının olduğu hastalığa astım denir. Astım çocuklarda sık görülen bir hastalıktır. Nerdeyse her yedi çocuktan birinde astım hastalığı vardır.

Astım hastalığı farklı isimlerle bilinmektedir. Bu isimler;

-Alerjik Bronşit

-Spastik bronşit

-Kronik bronşit

-Alerjik Astım

-Astım

Asslında tüm isimler astım hastalığını tarif etmek için kullanılmaktadır. Çocuklarda genelde alerjik bronşit veya alerjik astım ismi kullanılmaktadır. Bunun asıl nedeni çocuklarda astımın %90 nedeni alerji olmasındandır. 

Astım uzun sureli akciğer hastalığıdır. Akciğerlere havanın taşınmasını sağlayan tüplere bronş denir. Akciğerlerdeki bronşlarda inflmasyon dediğimiz bir iltihaplanma vardır. Bu iltihaplanmadan dolayı bronşlarda daralma olur. Bronşlarda daralma nedeniyle akciğerlerde aşırı bir hassasiyet vardır. Ayrıca bu daralmadan dolayı fazla miktarda balgam oluşur ve bu balgamı çıkarmak zorlaşır. Bu olaylar sonucunda sık öksürük, akciğerde hırıltı ve bazen de nefes sıkışıklığı belirtileri ortaya çıkar.

Astımdan tamamen kurtulmak mümkün değildir. Ancak astım belirtilerini kontrol etmek mümkündür. Astımlı çocuklarda zaman içinde rahatlama görülebilir. Çünkü çocukların akciğerleri 18 yaşına kadar gelişim içindedir. Bağışıklık sistemi 12 yaşına kadar değişim içindedir. Bu nedenlerle çocuklar yetişkinlere gore daha şanslıdır.

Astım belirtileri olan birçok çocukta aslında astım olmayabilir. Bu nedenle astım belirtileri olan bir çocukta ilk yapılması gereken doğru teşhisin konulmasıdır.

Alerji Uzmanları yeni adıyla İmmünoloji ve Alerji hastalıkları Uzmanları 18 yaşından büyüklerde astım teşhis ve tedavisinde özel eğitim almış uzmanlardır.

Çocuk Alerji Uzmanları yeni adıyla Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanları 18 yaşından küçük olan çocuklardaki astım hastalığı konusunda özel eğitim almış uzmanlardır.

Doğru teşhis ve uygun bir tedavi ile astım hastalığı olanların şikayetleri kontrol edilebilir ve normal aktivitelerde bulunabilirler

Sonuç olarak çocuklarda astım hastalığından şüphe varsa çocuk alerji uzmanına, 18 yaşından büyüklerde astım ğüphesi varsa yetişkin alerji uzmanına başvurmakta fayda vardır.

Astım İçin Neden Çocuk Alerji Uzmanı

Astımda İlaç Tedavisi Nasıl Yapılır?

Astım Teşhisi İçin Yapılan Testler Nelerdir?

Astım teşhisinde kullanılan testler Astım teşhisi önemlidir. Çünkü astım teşhis edilince 5-6 yıllık bir tedavi belki daha uzun süreli bir tedavi gerekecektir. Doğru teşhis konulmadığı takdirde uzun yıllar gereksiz bir tedavi almış olmayla karşı karşıya kalınabilir. Astım teşhisi atlanırsa da sık hastalanma ve öksürük şikayetleri sonrası akciğerlerde kalıcı hasarlar gelişebilir. Bu nedenlerle astım hastalığının teşhisinin doğru konulması çok önemlidir. Astım teşhisinin konulmasında doktora yardımcı olan bazı testler vardır.

Astım teşhisinde Alerji Testleri

Astım hastalığının teşhisinde vazgeçilmez test alerji testleridir. Kandan veya ciltten yapılabilmekle birlikte ciltten alerji testi yapılması daha doğru ve daha hızlı sonuçlar vermektedir. Çünkü kandan yapılan testleri makine çalışmakta ve makinanın kalitesi ile test sonuçları çok ilişkilidir. Kalitesiz bir cihazla yapılan testlerde yanılma payı yüksektir. Kaliteli cihazların maliyeti yüksek olması nedeniyle kaliteli cihazların kullanımı daha az olmaktadır. Ciltten yapılan alerji testinde cihaz çocuğun veye kişinin kendisi cihaz olduğu için daha doğru sonuç vermektedir. Alerji testinin ciltten yapılanına deri prik testi denmektedir. Ciltten alerji testlerin yapılması, yorumlanması ve alerji aşısının gerekip gerekmeyeceği ve alerji aşısı gerekecekse hangi karışımın hazırlanması gerektiğini 18 yaşından küçüklerde çocuk alerji uzmanı, 18 yaşından büyüklerde yetişkin alerji uzmanları yapmaktadır. Çünkü astım ve alerjik hastalıkar konusunda özel eğitim alıp bu konuda diploması olan uzmanlardır.

Astım teşhisinde Solunum Fonksiyon Testleri

Astım teşhisinde em önemli testlerden diğer solunum fonksiyon testleridir. Solunum fonksiyon testleri 5-6 yaşından büyüklerde yapılabilmektedir. Çünkü solunum testi için çocuğun nefes al ver, nefesini tut gibi komutları solunum cihazında yapabilmesi gerekir. Bu beceri de genelde 5-6 yaşından büyüklerde olmaktadır. 5-6 yaşından küçüklerde hava yolu direncini ölçen solunum fonksiyon testleri de kullanılabilmektedir.

Astım teşhisinde Nefeste Nitrik Oksit Ölçümü

Astım teşhisinde verilen nefeste nitrik oksit seviyesi de bize astım konusunda bilgi vermektedir. Astım teşhisinde ve takiibinde bize öneli bilgiler vermektedir. Bu testte genelde 5-6 yaşından büyüklerde yapılabilmektedir.

Astım teşhisinde Röntgen Filmi

Astım belirtileri olan bir çocukta daha önce hiç akciğer filmi çekilmemişse veya akciğer dinleme bulgularında zatürreyi düşündüren bulgu varsa akciğer grafisi çekilmesinde fayda vardır. Nadiren bilgisayarlı tomografi de gerekebilmektedir.

Astım teşhisinde Ter Testi

Özellikle 3 yaş altında astım belirtileri başlamış çocuklarda, kilo alıp problemi olanlarda, fazla ve yağlı kaka yapan, öpmeyle tuz tadı gelen çocuklarda kistik fibroz olup olmadığını göstermek için Ter testinin yapılmasında fayda vardır. Ter testi için bir gün önceden banyo yapılması gerekemektedir.

Astım Teşhisinde PPD Testi

PPD testi verem hastalığı olup olmadığını gösterir. Bu testin yapılması vücutta vermek mikrobu olup olmadığını gösterdiği için yapılabilir.

Astım teşhisinde Bağışıklık Tahlili

Astım teşhisinde bağışıklık sistemi yeterli olup olmadığını göstermek için kandan bağışıklık sistemine bakılabilir. Çünkü sık enfeksiyon bağışıklık yetmezliğinin bir belirtisi olabilir.

Astım teşhisinde Reflü Testleri

Özellikle astım belirtileri olan 3 yaşından küçük çocuklarda gerekebilen testtir. Reflü de astım belirtilerini taklit edebilir.

Astım teşhisinde Bronkoskopi

Astım teşhisinde genelde bronkoskopi ihtiyacı olmamaktadır. Nadiren akciğerlere yabancı cisim kaçması gibi bir durum veya bronşlarda yapısal bir sorun şüphesi varsa bronkoskopi yapılabilir.

Astım teşhisinde birçok test gerekli durumlarda yapılabilmektedir. Bu testlerin hangilerinin yapılması gerektiği konusunda eğitim alan uzmanlar 18 yaş altında çocuk alerji uzmanları, 18 yaş üstünde yetişkin alerji uzmanlarıdır.

Sonuç olarak çocuğunuzda astım belirtileri ve gerekli incelemeler yapılması gerekiyorsa çocuk alerji uzmanına götürmeniz daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Önemli Noktalar

-Astım teşhisinde en önemli testler ciltten alerji testi, solunum fonksiyon testi, nefeste nitrik oksit testi yanında gerekli durumlarda ter testi, ppd testi, reflü testleri, bağışıklık sistemi testleri, akciğer grafisi ve bronkoskopi gerekebilmektedir.

-Astım teşhisinde hangi testlerin gerektiği ve testlerin yorumlanması konusunda özel eğitim almış uzmanlar 18 yaşından küçük çocuklar için çocuk alerji uzmanı, 18 yaşından büyükler için yetişkin alerji uzmanlarıdır.

Astım Nasıl Teşhis Edilir?

Astım teşhisi çocuklarda ve yetişkinlerde çok önemlidir. Belirtiler astımı düşündürüyorsa muayene ve gerekli testler sonrasında astım teşhisi konulur. Astım teşhisinin doğru yapılması çok önemlidir. Çünkü astım hastalığının tedavisi yıllar sürebilen bir tedavidir. Yanlış teşhis yapılırsa yıllarca gereksiz tedaviye maruz kalınabilir.

 

Astım teşhisinde belirtilerin astıma uyup uymadığına bakılır

Astım belirtilerinden en önemlileri öksürük, nefes sıkışması ve akciğerde hırıltı duyulmasıdır. Hastadan öksürüğün şekli hakkında bilgi alınır. Hasta çocuksa aileden bilgi alınır. Sık sık öksürük oluyor mu, öksürük geceleri daha çok oluyor mu, gece uykudan uyandırıyor mu, sabah uyanınca öksürük oluyor mu sorgulanır. Koşmayla, oyun oynamayla öksürük veya akciğerde hırıltı duyuluyor mu, öksürüklerde okula başlamayla birlikte artış oldu mu, her grip sonrası öksürük oluyor mu sorgulanır. Kokulara karşı hassasiyet de sorgulanır. Astımın belirtileri yaşa göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bebekliğinden beri geçirilen hastalıklar, astımla birlikte görülebilen diğer alerjik hastalıklar yönünden bilgi alınır. Ailedeki alerjik hastalıklar sorgulanır.

Astım teşhisinde muayene

Akciğer sesleri dikkatli bir şekilde dinlenir. Solunum sıkışıklığı, göğüste şekil bozukluğui olup olmadığı ve astım dışında astımı taklit edebilen diğer hastalıkların muayene bulguları açısından değerlendirilir.

Astım teşhisinde alerji testi

Astım teşhisinin en önemli basamaklarından birisi alerji testidir. Astım hastalığı için alerji testi doğumdan itibaren her yaşta yapılabilmekle birlikte genellikle 1-2 yaşından sonra yapmayı uygun buluyoruz. Gıda alerjisi belirtileri varsa 2 aylıktan itibaren yapıyoruz. Alerji testinin bu konuda eğitim alan alerji uzmanlarınca yapılması önemlidir. Çünkü alerji testine göre astım olup olmadığı, alerji varsa neye karşı alerji olduğu, hangi alerjenlerden korunacağı ve alerji aşısı gerekip gerekmeyeceği kararı verilmesi gerekir. Ayrıca alerji aşısı gerekecekse kişiye özel hangi karışımın yapılacağı kararı verilmesi gerekir. Alerji aşıları her kişi için standart olmayıp kişinin alerjisine özel aşı hazırlanmaktadır. Bu aşılar eczanede satılan bir ilaç olmayıp yurtdışından siparişle getirtilmektedir. Bu nedenlerle alerji testinin 18 yaşından küçüklerde çocuk alerji uzmanı, 18 yaşından büyüklerde yetişkin alerji uzmanlarınca yapılması çok önemlidir.

Astım teşhisinde solunum fonksiyon testleri

5-6 yaşından büyüklerde solunum fonksiyon testleri yapılır. Solunum fonksiyon testi akciğer kapasitesi tayininde ve astım teşhisinde bize yardımcı olan bir testtir. 5 yaşından küçük çocuklarda yapılabilen özel solunum testleri ile de hava yollarındaki direnç değerlendirilerek astım teşhisinde bize yol gösterebilir.

Astım teşhisinde verilen havada nitrik oksit

Nefesteki nitrik oksit testi de astım teşhisi ve takibi açısından bize yol gösteren bir testtir. Bu test de 5-6 yaşından büyüklerde yapılabilmektedir.

Astım teşhisinde kan tahlilleri

Astım teşhisinde zaman zaman kan tahlillerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle sık enfeksiyon geçiren çocukların bağışıklık sistemlerine bakılmasında fayda vardır.

Kandaki alerji seviyesi yol gösterir mi?

IgE denilen kandaki alerji seviyesi o kişinin alerjiye eğilimli olup olmadığını gösterir. Yüksek çıkması alerji testinde alerji çıkma olasılığının yüksek olduğunu göstermekle birlikte her Ige yüksek olanda alerji testi pozitif olmayabilir. Bunun tam tersi de geçerlidir. Her IgE değeri düşük olanda alerji testinde alerji çıkmayacak diye bir durum da söz konusu değildir. Bu tahlilin zaman zaman azalıp yükselmesi çok anlamlı değildir. Bu testle astım takibi yapılmaz.

Astım teşhisinde ne zaman ter testi gerekir?

Her hastada ter testi yapılmasına gerek yoktur. Özellikle 3 yaşından küçük ve kilo almada sorunu olan, öpmeyle ağza tuz tadı gelen, kakası yağlı ve bol olan çocuklarda ter testi yapılmasında fayda vardır.

Astım teşhisinde akciğer grafisi gerekir mi?

Akciğer dinleme bulgularında sorun varsa, zatürreden şüphelenliyorsa veya hiç akciğer grafisi çekilmemişse çekilmesinde fayda vardır.

Astım teşhisinde reflü testleri gerekir mi?

Özellikle 3 yaşından küçük çocuklarda reflü de astım belirtilerini taklit edebilir. Reflüden şüphe varsa reflü testi yapılabilir.

Astım teşhisinde bronkoskopi gerekir mi?

Genelde gerekmez. Çok nadir olarak yabanci cisim şüphesi varsa, bronşlarda yapısal bir sorun düşünülüyorsa yapılması gerekebilir.

Sonuç olarak astım belirtileri olan bir kişide belirtiler astıma uygunsa, muayene edilir. Gerekli testler belirtilere ve çocuğun yaşına göre uygun olanları yapılır. Daha sonra çıkna sonuçlara göre astım olup olmadığına karar verilir.

Önemli Noktalar

-Astım teşhisinde belirtilerin astıma uyup uymadığı sorgulanmalıdır

-Astım teşhisinde alerji testi yanında solunum fonksiyon testi ve nefeste nitrik oksit testleri önemlidir. Bu testler dışında zaman zaman ter testi, reflü testleri, akciğer grafisi, kan testleri gibi testler de gerekebilmektedir.

-Astım teşhisinde alerji testi teşhis ve tedavi açısından önemli bilgiler vermektedir. Alerji testi testin değerlendirilmesi ve alerji aşıları konusunda özel eğitim almış olan alerji uzmanlarınca yapılması önemlidir. 18 yaşından küçüklerde çocuk alerji uzmanları 18 yaşından büyüklerde yetişkin alerji uzmanları vardır.

Astım Teşhisi NASIL YAPILIR?

Astım hastalığının belirtileri olanlar doktor tarafından değerlendirilip, muayene yapılması sonrası gerekli tetkikler yapılarak astım hastalığı olup olmadığına karar verilir. Astım teşhisi koymada doktorun bu konuda eğitimli olması çok önemlidir. Teşhisin yanlış konulması gereksiz ilaç kullanımı veya hastalığın atlanmasına neden olabilir.

Astım teşhisi için astım belirtileri önemlidir

Astım teşhisi için öncelikle astım belirtilerin olması gerekir. Astım belirtilerinden en önemlileri öksürük, nefes sıkışması ve akciğerde hırıltı olmasıdır. Astım belirtileri olanların bir hekime başvurmasında fayda vardır.

Astım için doktora giderken nelere dikkat etmeliyim?

Astım belirtileri olanlar doktora giderken daha önce yapılmış tahlili ve çekilmiş röntgenlerini de yanında getirmelerinde fayda vardır. Genellikle açlık ve tokluk önemli değildir. Ter testi yapılması gerekebileceği için bir gün öncesinde banyo yapılması önemlidir. 1 hafta öncesinden alerji şurupları, öksürük şurupları kesilmelidir. Çünkü bu tür ilaçlar alerji testinin yapılmasını etkiler. Nefes açıcı sprey veya buhar tedavileri genelde testleri etkilemez. 6 yaşından büyüklerde solunum testi gerekebileceği için 1 gün önceden nefes açıcı sprey ve buharların da kesilmesinde fayda vardır.

Astım teşhisinde öykü alındıktan sonra muayene yapılır

Astım şüphesiyle doktora başvurunca öncelikle belirtilerin astım hastalığına uyup uymadığına bakılır. Bunun için öykü çok önemlidir. Öksürük günün hangi saatlerinde oluyor, egzersizle tetiklenip tetiklenmediği, gece uykudan kaldırıp kaldırmadığı sorgulanır. Doğumdan itibareb geçirilen hastalıklar, egzama olup olup olmadığı, alerjik nezle belirtileri sorgulanır. Daha sonra ailede alerjik hastalığı olan olup olmadığı sorgulanır. Muayene edilir. Öykü ve muayene sonrası astım şüphesi varsa gerekli incelemeler yapılır.

Astım teşhisinde gerekli testler yapılır

Astım teşhisinde alerji testi, solunum fonksiyon testi, nefeste nitrik oksit, kan testi, ter testi gibi bir çok testten gerekli olanları yapılır. Bu testlerin sonucuna göre de astım teşhisi konulur.

Alerji uzmanları kimlerdir?

Astım hastalığı ve diğer alerji hastalıklar konusunda eğitim almış ve bu konularda uzmanlık diploması olan uzmanlar vardır. 18 yaşından küçük çocuklar için Çocuk Alerji Uzmanları (yeni adıyla Çocuk İmmünoloji ve Alerjik Hastalıklar Uzmanı), 18 yaşından büyükler için Alerji Uzmanları (yeni adıyla İmmünoloji ve Alerjik Hastalıklar Uzmanı) vardır. Alerji konusunda tecrübe sahibi olmak veya bu konuda tez yapmak alerji uzmanı olmak için yeterli değildir. Çünkü alerji uzmanlık eğitimi uzun süren bir eğitim gerektirir. Bir doktorun alerji uzmanı olup olmadığı kaşesinde ana branş yanında Alerji Uzmanı ibaresinin olmasıyla kolaylıkla anlaşılabilir. Doktorun kapısında veya kartvizitinde alerji bölümü yazması o doktora alerji uzmanı ünvanı kazandırmaz.

Göğüs hastalıkları veya çocuk göğüs hastalıkları uzmanları alerji uzmanları mıdır?

Hayır değildir. Alerji uzmanları göğüs hastalıkları uzmanlık sonrası alerji uzmanlık eğitimi alanlardır. Çouk alerji uzmanları ise çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimi sonrası ayrıca çocuk alerji uzmanlık eğitimi alan uzmanlardır. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanları çocuk alerji uzmanı değildir. Çok nadir olarak çocuk alerji uzmanlarından çocuk göğüs hastalıkları uzmanlıkları da olan uzmanları vardır ve kaşelerinde veya kartvizitlerinde çocuk alerji ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanı ibaresi yazılı olduğu görülebilir.

Önemli Noktalar

Astım şüphesi ile doktora giderken dikkat edilmesi gerekenler bilinmelidir

-Astım teşhinde öykü ve muayene yapıldıktan sonra gerekli testler yapılarak teşhis konulur

-18 yaşından küçük çocuklarda çocuk alerji uzmanları, 18 yaşından büyüklerde yetişkin alerji uzmanları astım ve alerjik hastalıkalr konusunda özel eğitim almış uzmanlardır.

Astım Riskini Artıran Nedenler Nelerdir?

Astım riskini artıran nedenler astıma neden olan nedenlere bakıldığında anlaşılabilir. Astım nedenlerinden en önemlisi genetik olduğu için ailesinde astım hastalığı veya alerjil bir hastalık olanlarda astım gelişme riski daha yüksektir.

 Ailesinde astım veya alerjik hastalık olanlarda astım hastalığı sıktır

Anne, baba veya kardeşte veya yakın akrabalarında alerjik hastalık olanlarda astım hastalığı gelişme riski daha yüksektir.

Erkek çocuklarda astım riki daha yüksektir

14 yaşından küçük erkek çocuklarında bronşlar daha dar olması nedeniyle astım hastalığı riski daha yüksektir. 14 yaşından sonra ise bu oran aynıdır.

Alerjenlerle teması fazla olanlarda astım riski daha yüksektir

Deniz kenarı olan şehirlerde yaşayanlardan ev tozu akar ile teması fazla olanlarda, deniz kenarında olmayan şehirlerde yaşayanlardan polenlerle teması fazla olanlarda, evinde evcil hayvan besleyenlerde astım hastalığı gelişme riski daha yüksektir. Alerjenlerle fazla temas astım hastalığı gelişme riskini artırır.

Enfeksiyonlar astım riskini artırır

Çzellikle küçük yaşta RSV, metapnöomovirus, bocavirus ile karşılaşan çocuklarda astım hastalığı riski daha yüksektir.

Obezite olanlarda astım daha sık görülür

Obezite olanlarda astım hastalığı riskinin daha yüksek olmasının sebebi yağ hücrelerinden salınan bazı maddelerin astım hastalığı riskini artırmasıdır. Aynı zamanda yağların bronşlarda mekanik bir daralma yapması sonucu bronşlarda aşırı bir hassasiyet olması nedeniyledir.

Hava kirliliği astım riskini artırır

Hava kirliliği olan, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan veya okula giden çocuklarda, evde sigara içilen yerlerde yaşayanlarda astım hastalığı gelişme riski daha yüksektir.

 Erken doğan ve düşük kilolu çocuklarda astım riski yüksektir

Özellikle erken doğan ve 2500 gr altında doğan çocuklarda astım hastalığı riski yüksektir.

Gereksiz antibiotik kullanımı astıma neden oluyor

Gereksiz antibiotik kullanmak bağışıklık sisteminin gelişmesini engelliyor. Bu da alerjik hastalıkların gelişmesine neden oluyor.

Hijyen astım riskini artırıyor

Bakterilerle geç karşılaşma astıma neden olabiliyor. Çünkü erken bakterilerle karşılaşmak erken endotoksinle karşılaşmaya neden oluyor. Bunun sonucu olarak bağışıklık sistemi daha kuvvetli oluyor ve alerjik hastalıklardan engelliyor.

Sonuç olarak astım nedenleri astım riskini artıran nedenlerdir.

Astım İçin Ne YAPMALIYIM?

Astım hastalığı akciğere giden hava yollarında daralma olan ve aşırı balgam oluşan bir hastalıktır. Astım hastalığı öksürük, nefes alıp vermede zorluk, akciğerde hırıltı belirtilerine neden olan bir hastalıktır. Astım hastalığı belirtileri nedeniyle günlük yaşamda etkilenmeler olur ve hayat kalitesi bozulmaya başlar.

Doğru teşhis konulmalı

Astım hastalığı teşhisi doğru konulmalıdır. Doğru teşhis konulmadığı takdirde uzun sure gereksiz yere ilaç kullanmış olursunuz. Her astım hastalığı belirtisi olanda astım hastalığı var diye bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle astım hastalığı belirtisi olanların doktora başvurması ve incelenmesi gerekir.

Astım hastalığı için hangi doktora gitmeliyim?

Astım hastalığı belirtileri varsa bir doktara başvurulması gerekir. Öncelikle aile hekiminize veya çocuk doktorunuza başvurabilirisiniz. Doktorunuz astım hastalığı düşünüyorsa 18 yaşından büyükseniz alerji uzmanı veya göğüs hastalıkları uzmanına, 18 yaşından küçük çocuk ise sizi çocuk alerji uzmanına yönlendirecektir. Çocuklarda astımın nedeni %90 oranında alerji olması nedeniyle çocuk alerji uzmanı tarafından teşhis konulması daha doğru olacaktır. Alerjinin nedeninin bulunması, alerji aşısı gerekip gerekmediği ve alerji aşısı gerekecekse çocuğa özel hangi asinın başlanacağına karar verilmesi gerekir. Çocuklarda görülen astım ve alerjik hastalıklar konusunda özel eğitim alan uzmanlar çocuk alerji uzmanlarıdır.

 Doktora giderken nelere dikkat etmeliyim?

Astım hastalığı belirtisi olanlar doktora giderken daha once yapılmış tüm tahlillerini ve daha once çekilmişse röntgen filmlerini de yanına almalıdır. Daha once yapılmış tahlillerin yeniden yapılmasına gerek olmayabilir. Bu nedenle yapılmış tahlillerin getirilmesi gerekir.

Genelde açlık ve tokluk önemli olmadığı için aç gelinmesine gerek yoktur.

Sonuç olarak astım hastalığı belirtileri varsa bir doktor tarafından incelenmelidir. Astım hastalığı düşünülüyorsa 18 yaşından küçük çocuklar çocuk alerji uzmanı, 18 yaşından büyükler ise alerji uzmanı veya göğüs hastalıkları uzmanı tarafından incelenmeli ve doğru teşhis konulmalıdır.

Astım Belirtileri Nelerdir?

Astım teşhisinde astım belirtileri çok önemlidir. Astımın belirtileri bilinirse astım hastalığının olup olmadığı konusunda daha bilinçli olabiliriz.

Astımın en önemli belirtileri;

-Öksürük

-Akciğerde hırıltı

-Nefes darlığı

-Göğüste sıkışma

Astımın en önemli belirtisi öksürüktür. Astım öksürüğünün bazı özellikleri vardır;

-Astım öksürüğü geceleri daha yoğun olur

-Astım öksürüğü gece uykudan kaldırabilir

– Astım öksürüğü sabah uyanınca daha çok olur

-Astımlılarda koşunca veya terleyince öksürük olabilir

-Her grip akciğerlere iner ve öksürük yapar.

Gribal enfeksiyon sonrası 2 haftadan uzun süren öksürük olur. Her grip sonrası öksürük olur.

-Okula başlayınca öksürük kesilmek bilmez.

Çocuklarda genellikle kreş veya okula başlayınca öksürükler sıklaşır. Çünkü okulla birlikte sık sık grip olurlar ve her grip genelde öksürükle devam eder. Öksürük uzun sürer

-Astımlıların akciğerleri çok hassastır.

Bu nedenle kokulardan çok etkilenirler. Sigara dumanından çok etkilenirler. Hatta evde parfümlü çamaşır yıkanması, evin boyanması öksürük yapar.

Nefes sıkışması ve akciğerde hırıltı

-Öksürük dışında astımın bir diğer belirtileri de nefes sıkışması ve akciğerde hırlama sesinin duyulmasııdır. Bazen öksürükle birlikte nefes sıkışması ve akciğerde hırlama da olabilir.

-Sonuç olarak sık sık sık öksürük oluyorsa, bazen nefes sıkışması, akciğerde hırlama oluyorsa astımdan şüphelenmek gerekir.

Astım belirtileri 18 yaşından küçüklerde oluyorsa bir çocuk alerji uzmanı tarafından değerlendirilmesinde fayda vardır. Çünkü çocuk alerji uzmanları çocuklarda görülen astım ve alerjik hastalıklar konusunda eğitim alarak çocuk alerji uzmanlık diploması olan aynı zamanda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan doktorlardır.

18 yaşından büyüklerde astım belirtileri varsa Yetişkin Alerji Uzmanları veya Göğüs Hastalıkları Uzmanları tarafından değerlendirilmesinde fayda vardır.