Ağız alerjisi sendromu: Duyarlı besin maddesinin, ağız mukozasına temas etmesiyle ortaya çıkan, hafif orofarengeal belirtilerden ciddi sistemik reaksiyonlara kadar değişen çeşitli semptomların görüldüğü tablo. Çeşitli sebze ve meyvelerle çapraz reaksiyon verenpolenlerle ve ayrıca lateksle de tetiklenebilmektedir.

 

Akut astım atağı: Astımlı bir hastada nefes darlığı, öksürük, hırıltılı solunum, göğüste tıkanıklık hissi gibi semptomların ortaya çıkmasıyla birlikte solunum fonksiyonlarının bozulmasıyla belirgin klinik tablo.

 

Alerjen: Genellikle zararsız olarak kabul edilen, ancak duyarlı kişilerde alerjik reaksiyona neden olan protein yapısındaki maddeler.

 

Alerjene özgül immünoterapi: Alerjik hastalıklarda hastanın duyarlı olduğu alerjenin belirli aralıklarla ve giderek artan dozlarda verilerek bu alerjene karşı tolerans gelişmesini amaçlayan tedavi yöntemi.

 

Alerji: İmmün sistemin genellikle zararsız olarak kabul edilen alerjen isimli maddelere karşı geliştirdiği anormal reaksiyon.

 

Alerjik rinit: Alerjenler ile tetiklenen burun tıkanıklığı, hapşırık, burun akıntısı, burun kaşıntısı, damakta kaşıntı gibi bulgularla belirgin üst solunum yollarının kronik enflamatuvar hastalığı.

 

Anafilaksi: Çeşitli uyaranlara karşı ani olarak gelişen, mast hücrelerinden ve diğer enflamatuvar hücrelerden biyolojik olarak aktif ve güçlü mediatörlerin salınımına neden olan, birden çok sistemi etkileyen, ağır seyirli bir aşırı duyarlılık reaksiyonu

 

Arı alerjisi : Arı sokması sonrası alerjik reaksiyon görülmesi.

 

Astım: Ataklar hâlinde seyreden nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük ve göğüste sıkışma hissi ile giden hava yollarının kronik, enflamatuvar hastalığı.

 

Atopi yama testi: Alerjik kontakt dermatit ve/veya atopik dermatitte tanısal amaçlı kullanılan alerjenlerin deri üzerine uygulanması esasına dayanan 48-72 saatte sonuç veren test.

 

Atopi: Alerjik hastalık gelişimine genetik yatkınlık.

 

Atopik dermatit: Genellikle atopik kişilerde görülen kronik, kaşıntılı enflamatuvar deri hastalığı.

 

Besin alerjisi: Belirli bir besin maddesine karşı kişinin bağışıklık sisteminin bu gıdayı zararlı görerek verdiği abartılı yanıt

 

Besin yüklemesi: Bir besine karşı anormal yanıtın varlığını değerlendirmek için o besin maddesinin ağızdan verilmesi ile yapılan test

 

Bez dermatitis: Bebeklerin altları- nın bağlandığı bez bölgesinde gelişen deri yangısı.

 

Böcek sokması alerjisi: Arı ve sivrisinek gibi böceklerin içerdiği formik asit nedeniyle bunların sokması sonrası gelişen hafif hiperemi ve ödemden anafilaksiye kadar uzanan pek çok reaksiyon

 

Bronş aşırı duyarlılığı: Bronşların özgül veya özgül olmayan uyaranlara karşı vermiş olduğu abartılı yanıt.

 

Deri prik testi: Alerjenlere karşı oluşmuş IgE yapısındaki antikorların varlığını araştırmak amacıyla yapılan, deri üzerine alerjenlerin damlatılması ve derinin lanset veya ucu sivri plastik çubuklarla çizilmesi sonucu bu bölgede gelişen şişlik ve kızarıklığın 15-20 dakika sonra değerlendirildiği test.

 

Dermatografizm: Derinin sürtünmesi, kaşınması veya travması sonrasında mast hücrelerinden antijenden bağımsız olarak histamin salınım sonrasında oluşan, kızarıklık ve kabarıklıkla belirgin ürtikeryal lezyon

 

Egzama: Deride kızarıklık, kaşıntı, sulanma, soyulma, papüller ve derinin kalınlaşıp sertleşmesi ile görülen akut veya kronik enflamatuvar deri hastalığı, dermatit

 

Ev tozu akarı: Ev tozları arasında bulunan, insan deri döküntüsü ve nemle yaşamını sürdüren, vücut yapıları ve dışkıları alerjik özellik gösteren küçük böcekler.

 

Hiper-IgE sendromu: Yüksek serum IgE düzeyi ile birlikte egzamatöz dermatit, tekrarlayan deri ve akciğer enfeksiyonlarıyla belirgin, kalıtımsal geçişli bir bağışıklık yetersizliği.

 

Hışıltı: Solunum yolunu daraltan hastalıklar sırasında duyulan, boğazdan çıkan sert ve sürekli ses

 

Lateks alerjisi: Hevea brasiliensis adlı ağacın öz suyundan elde edilen ve birtakım işlemlerden geçtikten sonra günlük hayatımızda kullandığımız birçok malzemenin (cerrahi eldiven, bandaj, kateter ve sonda, enjektör, aspiratör ucu, emzik, balon, kondom, ilaç damlalığı, vb.) yapısına giren, temas ettiği bölgelerde kızarıklık, kaşıntı, sulanma ve kabuklanma şeklinde belirtiler veren tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonu veya içindeki proteinlerle karşılaşma sonrasında alerjik nezle, göz alerjisi, alerjik astım ve anafilaksiyle belirgin tip I aşırı duyarlılık reaksiyonu.

 

Şehir astımı: Büyük şehir veya bir metropolde yoksulların oturduğu mahallelerde yaşayanlarda görülen astım.

 

Ürtiker: Duyarlı kişilerde deri mast hücrelerinden ve bazofillerden histamin ve çeşitli vazoaktif aminlerin salınması sonucu dermiste sıvının damar dı- şına çıkışı sonucu deride kabarıklık, kızarıklık, kırmızılık ve kaşıntıyla belirgin alerjik reaksiyon, kurdeşen.

 

Yer fıstığı alerjisi: Yer fıstığı ile oluşan alerjik reaksiyonlar. yumurta alerjisi egg allergy Yumurta yendiğinde ortaya çıkan alerjik reaksiyon.