Astım Teşhisi İçin Yapılan Testler Nelerdir

Astım teşhisi için yapılan testler oldukça önemlidir. Çünkü astım teşhis edilince 5-6 yıllık bir tedavi belki daha uzun süreli bir tedavi gerekecektir. Doğru teşhis konulmadığı takdirde uzun yıllar gereksiz bir tedavi almış olmayla karşı karşıya kalınabilir. Astım teşhisi atlanırsa da sık hastalanma ve öksürük şikayetleri sonrası akciğerlerde kalıcı hasarlar gelişebilir. Bu nedenlerle astım hastalığının teşhisinin doğru konulması çok önemlidir. Astım teşhisinin konulmasında doktora yardımcı olan bazı testler vardır.

Astım Teşhisi İçin Yapılan Testler

Astım hastalığının teşhisinde vazgeçilmez test alerji testleridir. Kandan veya ciltten yapılabilmekle birlikte ciltten alerji testi yapılması daha doğru ve daha hızlı sonuçlar vermektedir. Çünkü kandan yapılan testleri makine çalışmakta ve makinanın kalitesi ile test sonuçları çok ilişkilidir. Kalitesiz bir cihazla yapılan testlerde yanılma payı yüksektir. Kaliteli cihazların maliyeti yüksek olması nedeniyle kaliteli cihazların kullanımı daha az olmaktadır. Ciltten yapılan alerji testinde cihaz çocuğun veya kişinin kendisi cihaz olduğu için daha doğru sonuç vermektedir. Alerji testinin ciltten yapılanına deri prick testi denmektedir. Ciltten alerji testlerin yapılması, yorumlanması ve alerji aşısının gerekip gerekmeyeceği ve alerji aşısı gerekecekse hangi karışımın hazırlanması gerektiğini 18 yaşından küçüklerde çocuk alerji uzmanı, 18 yaşından büyüklerde yetişkin alerji uzmanları yapmaktadır. Çünkü astım ve alerjik hastalıklar konusunda özel eğitim alıp bu konuda diploması olan uzmanlardır.

Astım Teşhisinde Solunum Fonksiyon Testleri

Astım teşhisinde em önemli testlerden diğer solunum fonksiyon testleridir. Solunum fonksiyon testleri 5-6 yaşından büyüklerde yapılabilmektedir. Çünkü solunum testi için çocuğun nefes al ver, nefesini tut gibi komutları solunum cihazında yapabilmesi gerekir. Bu beceri de genelde 5-6 yaşından büyüklerde olmaktadır. 5-6 yaşından küçüklerde hava yolu direncini ölçen solunum fonksiyon testleri de kullanılabilmektedir.

Astım Teşhisinde Nefeste Nitrik Oksit Ölçümü

Astım teşhisinde verilen nefeste nitrik oksit seviyesi de bize astım konusunda bilgi vermektedir. Astım teşhisinde ve takiibinde bize öneli bilgiler vermektedir. Bu testte genelde 5-6 yaşından büyüklerde yapılabilmektedir.

Astım Teşhisinde Röntgen Filmi

Astım belirtileri olan bir çocukta daha önce hiç akciğer filmi çekilmemişse veya akciğer dinleme bulgularında zatürreyi düşündüren bulgu varsa akciğer grafisi çekilmesinde fayda vardır. Nadiren bilgisayarlı tomografi de gerekebilmektedir.

Astım Teşhisinde Ter Testi

Özellikle 3 yaş altında astım belirtileri başlamış çocuklarda, kilo alıp problemi olanlarda, fazla ve yağlı kaka yapan, öpmeyle tuz tadı gelen çocuklarda kistik fibroz olup olmadığını göstermek için Ter testinin yapılmasında fayda vardır. Ter testi için bir gün önceden banyo yapılması gerekmektedir.

Astım Teşhisinde PPD Testi

PPD testi verem hastalığı olup olmadığını gösterir. Bu testin yapılması vücutta vermek mikrobu olup olmadığını gösterdiği için yapılabilir.

Astım Teşhisinde Bağışıklık Tahlili

Astım teşhisinde bağışıklık sistemi yeterli olup olmadığını göstermek için kandan bağışıklık sistemine bakılabilir. Çünkü sık enfeksiyon bağışıklık yetmezliğinin bir belirtisi olabilir.

Astım Teşhisinde Reflü Testleri

Özellikle astım belirtileri olan 3 yaşından küçük çocuklarda gerekebilen testtir. Reflü de astım belirtilerini taklit edebilir.

Astım Teşhisinde Bronkoskopi

Astım teşhisinde genelde bronkoskopi ihtiyacı olmamaktadır. Nadiren akciğerlere yabancı cisim kaçması gibi bir durum veya bronşlarda yapısal bir sorun şüphesi varsa bronkoskopi yapılabilir.

Astım teşhisinde birçok test gerekli durumlarda yapılabilmektedir. Bu testlerin hangilerinin yapılması gerektiği konusunda eğitim alan uzmanlar 18 yaş altında çocuk alerji uzmanları, 18 yaş üstünde yetişkin alerji uzmanlarıdır.

Sonuç olarak çocuğunuzda astım belirtileri ve gerekli incelemeler yapılması gerekiyorsa çocuk alerji uzmanına götürmeniz daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Önemli Noktalar

-Astım teşhisinde en önemli testler ciltten alerji testi, solunum fonksiyon testi, nefeste nitrik oksit testi yanında gerekli durumlarda ter testi, ppd testi, reflü testleri, bağışıklık sistemi testleri, akciğer grafisi ve bronkoskopi gerekebilmektedir.

-Astım teşhisinde hangi testlerin gerektiği ve testlerin yorumlanması konusunda özel eğitim almış uzmanlar 18 yaşından küçük çocuklar için çocuk alerji uzmanı, 18 yaşından büyükler için yetişkin alerji uzmanlarıdır.